Podcast 74: Wet Vifo: Overheidstoezicht bij technologie investeringen

Podcast 74: Wet Vifo: Overheidstoezicht bij technologie investeringen

19 december 2023 - In deze podcast bespreken Matthijs van Rozen en Anna Tenhagen welke sectoren vallen onder de Wet Vifo, welke transacties vallen onder de Wet Vifo en wat hiervan de gevolgen zijn voor de praktijk.

De Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames is op 1 juni 2023 in werking getreden (hierna: Wet Vifo). Ingevolge de Wet Vifo verkrijgt de overheid een middel om investeringen, fusies en overnames te toetsen en bedrijven in kritieke sectoren te beschermen. 

De Wet Vifo geldt voor specifieke sectoren en in bepaalde gevallen. Transacties die onder deze wet vallen moeten worden gemeld bij het Bureau Toetsing en Investeringen (hierna: BTI). Bij de melding zullen bepaalde gegevens omtrent de transactie aangeleverd moeten worden. Het BTI krijgt vervolgens een aantal weken de tijd om de transactie te toetsen en eventueel tegen te houden. 

In deze podcast bespreken Matthijs van Rozen en Anna Tenhagen welke sectoren vallen onder de Wet Vifo, welke transacties vallen onder de Wet Vifo en wat hiervan de gevolgen zijn voor de praktijk.