Podcast 71: Wijziging splitsing in appartementsrechten: Hoge Raad doet uitspraak

Podcast 71: Wijziging splitsing in appartementsrechten: Hoge Raad doet uitspraak

3 augustus 2023 - In deze podcast vertellen Pieter en Anna over de uitspraak en de nuance van de Hoge Raad.

Een appartementsrecht ontstaat door een akte van splitsing. Deze splitsingsakte bestaat uit verschillende onderwerpen, te weten de omschrijving van de appartementsrechten, het splitsingsreglement, en de splitsingstekening. Het kan voorkomen dat bepalingen in deze akte niet langer voldoen aan de wensen van de appartementseigenaren of niet langer overeenkomen met de werkelijke situatie. De splitsingsakte dient in dat geval te worden gewijzigd. De wijziging van de splitsingsakte kan op twee manieren plaatsvinden: de algemene vergadering van de Vereniging van Eigenaren besluit tot wijziging met een meerderheid van 80% of de eigenaren stemmen allen in met de wijziging en zijn (al dan niet per volmacht) partij bij de akte van splitsing.

Van deze eerste optie is de afgelopen jaren veelvuldig gebruik gemaakt, doordat niet alle eigenaren hoeven in te stemmen. De Hoge Raad heeft echter in haar uitspraak van 24 februari 2023 deze wijze van wijziging genuanceerd. In deze podcast vertellen Pieter en Anna over de uitspraak en de nuance van de Hoge Raad.