Podcast 69: Abnormaal lage inschrijving: hoe daarmee om te gaan?

Podcast 69: Abnormaal lage inschrijving: hoe daarmee om te gaan?

20 juni 2023 - In deze podcast bespreken Marianne, Laurens en Elske het leerstuk van de abnormaal lage inschrijving, de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie en welke gevolgen dit heeft voor de praktijk.

In het aanbestedingsrecht wordt door de verliezende inschrijver met enige regelmaat de stelling ingenomen dat de aangeboden prijs van de voorlopig gegunde partij abnormaal laag is. De Aanbestedingswet 2012 biedt aanbestedende diensten de mogelijkheid om inschrijvingen met een abnormaal lage prijs terzijde te leggen. Uit de Nederlandse rechtspraak volgt dat dit een discretionaire bevoegdheid is van de aanbestedende dienst. Echter, uit een recente uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie volgt dat aanbestedende diensten onder omstandigheden wel degelijk verplicht zijn te toetsen of een inschrijving abnormaal laag is.

Meer weten over de abnormaal lage inschrijving, de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie en welke gevolgen dit heeft voor de praktijk? Marianne, Laurens en Elske vertellen er meer over.