Podcast 68: Ontbinding van een rechtspersoon: verandering op komst!

Podcast 68: Ontbinding van een rechtspersoon: verandering op komst!

24 mei 2023 - In deze podcast praten Anna Tenhagen en Britt Gankema je bij over de ontbinding van een rechtspersoon en de nieuwe wet inzake turboliquidatie.

Een rechtspersoon kan op grond van de huidige wetgeving op twee manieren worden ontbonden, te weten de ‘gewone’ ontbindingsprocedure en de zogeheten turboliquidatie. De ‘gewone’ procedure is een tijdsintensief en kostbaar proces van minimaal twee maanden. De turboliquidatie regelt een versnelde vorm van ontbinding. Voor deze laatste wijze van ontbinding is een wetsvoorstel aangenomen, welk wetsvoorstel waarschijnlijk 1 juli 2023 in werking treedt. Britt Gankema en Anna Tenhagen bespreken in deze podcast de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie. In de podcast worden verschillende onderwerpen besproken.

De reden van het wetsvoorstel is met name gelegen in de transparantie bij ontbinding, bescherming van schuldeisers en het voorkomen van misbruik. Het bestuur van een rechtspersoon heeft – met ingang van de wet – een grotere verantwoordingsplicht. Dit resulteert erin dat het bestuur meer documenten dient te deponeren en schuldeisers moet inlichten. Daarnaast worden er consequenties verbonden aan het niet-naleven van deze verplichtingen.

 Meer weten over de ontbinding van een rechtspersoon en de nieuwe wet inzake turboliquidatie? Britt en Anna vertellen er meer over.