Podcast 62: Vertegenwoordiging in de zorg en de rol van de cliëntenraad

Podcast 62: Vertegenwoordiging in de zorg en de rol van de cliëntenraad

30 januari 2023 - In deze podcast spreken Astrid Kiewiet (advocaat gezondheidsrecht bij KienhuisHoving) en gastspreker Marika Biacsics, directeur-bestuurder van Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ), over vertegenwoordiging in de zorg.

Zij geven antwoord op onder meer de volgende vragen:

  • Wanneer is er sprake van vertegenwoordiging? 
  • Wie is de vertegenwoordiger? 
  • Welke rechten en plichten gelden voor de vertegenwoordiger (ook in verhouding tot de eerste contactpersoon)? 
  • En welke rol kan een cliëntenraad hierin innemen?

Daarnaast komen ook de nodige tips voor cliëntenraden en zorginstellingen aan de orde. 

Luister naar deze podcast door Astrid Kiewiet (advocaat gezondheidsrecht bij KienhuisHoving) en gastspreker Marika Biacsics, directeur-bestuurder van Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ).