KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Publicaties

Noot 'De werking van aanbestedingsrechtelijke kernbeginselen in de contractuele fase'

mr. A.B.B. (Arnold) Gelderman
Verschenen in JAAN, Jurisprudentie Aanbestedingsrecht, augustus 2018

AB 2018/209, Verweerder niet bevoegd tot vervreemding aan derde nu de Regeling handel levende dieren en levende producten een uitputtende regeling bevat.

mr. C.M.M. (Chantal) van Mil
Verschenen in AB Rechtspraak Bestuursrecht (Kluwer), juni 2018

Gst. 2018/57, Ambtshalve wijzigen vergunningvoorschriften geuremissie. Toetsingskader Rgv ten onrechte buiten toepassing gelaten

mr. C.M.M. (Chantal) van Mil
Verschenen in De Gemeentestem (Kluwer), mei 2018