KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Bestuursrecht

Medewerkers

mr. C.M.M. (Chantal) van Mil

Advocaat
Expertises: Vergunningverlening (o.a. Wabo), handhaving en toezicht, geluid, bodem, overheidsaansprakelijkheid en schadevergoedingsrecht (o.a. planschade en nadeelcompensatie).

mr. J.J. (Joyce) Scheltens-Fokke

Wetenschappelijk medewerker
Expertises: Algemeen RO/omgevingsrecht en Wabo, overgangsrecht in bestemmingsplannen, natuurbeschermingsrecht