KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Arbeidsrecht

Praktijkgroepcoördinator

mr. E.P. (Emile) Cornel

Advocaat (partner)
Expertises: Individueel en collectief ontslagrecht, concurrentiebedingen, ontslag van statutair directeur

Partners

mr. N.P.M. (Norbert) Haas

Advocaat (partner)
Expertises: voeren procedures bij rechters en arbiters, opstellen contracten en adviseren en procederen bij conflicten daarover, bemiddelen en onderhandelen om procederen en escalatie te voorkomen, opstellen van en adviseren over arbeidsovereenkomsten ook met statutair bestuurders, uitonderhandelen ontslagvergoedingen, voeren van ontslagprocedures, advisering over alle aspecten van de relatie werkgever/werknemer.

mr. N.L.H.M. (Norbert) Laane

Advocaat (partner)
Expertises: medezeggenschapsrecht (ondernemingsraad), collectief arbeidsrecht (reorganisatie, collectief ontslag, sociaal plan, arbeidsvoorwaarden, CAO), flexibele arbeidsrelaties, ontslag

mr. J.P.C. (Joost) van Ruiven

Advocaat (partner)
Expertises: reorganisaties, non-concurrentiegeschillen, CAO-recht, nationaal en internationaal contracteren, contracteren in de bouw, (bodem)verontreiniging.

Medewerkers

mr. H. (Henry) van Essen

Advocaat
Expertises: ambtenarenrecht, onderwijsrecht, flexibele arbeidsrelaties, individueel en collectief ontslagrecht

mr. drs. Y.M. (Yvonne) Nijhuis

Advocaat
Expertises: Medisch tuchtrecht, maatschapsgeschillen, geschillen met de Nza / Inspectie voor de gezondheidszorg / zorgkantoor, zorgcontractering, kwaliteit van zorg, governance, WNT, reorganisaties, cliëntenraden.

T.M.E. (Angelique) Roeloffzen-Mulder

Juridisch medewerker
Expertises: Collectief arbeidsrecht (collectief ontslag/reorganisaties), contracting, bewindvoerder Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (WSNP), aanbieden (buiten)gerechtelijk akkoord

mr. G.A.G. (Ingrid) Warfman

Advocaat
Expertises: Duitstalige praktijk (German Desk), huurdersgeschillen bij woningcorporaties, individueel en collectief ontslagrecht, vastgoedrecht

mr. T. (Tijs) Weustenraad

Juridisch medewerker
Expertises: Privacy, ICT-contracten, software-licenties, telecomrecht, domeinnamen, cloudrecht, arbeidsrecht, nieuw arbeidsrecht