KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Wob: precisering jurisprudentie beoordeling intern beraad en persoonlijke beleidsopvattingen

14 februari 2018 15:54 door Chantal van Mil
De Afdeling heeft haar jurisprudentie met betrekking tot intern beraad en daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen in een uitspraak van 31 januari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:314) gepreciseerd. Een bestuursorgaan dient per zelfstandig onderdeel van een document voor intern beraad met informatie over een bepaalde bestuurlijke aangelegenheid, zoals alinea’s, te bezien of dit zelfstandig onderdeel persoonlijke beleidsopvattingen bevat.

De nieuwe Jeugdwet: een Pyrrusoverwinning?

13 februari 2018 11:04 door Christian Mutlu
De regering heeft vertrouwen in de voordelen van de nieuwe Jeugdwet. Volgens onderzoek dreigen er echter grote gevolgen voor de beschikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de jeugdhulp. Is de nieuwe Jeugdwet een Pyrrusoverwinning?

Een boetebeding in de arbeidsovereenkomst: van passief naar actief!

8 februari 2018 16:36 door Niels Vuik
In een arbeidsovereenkomst is vaak een boetebeding opgenomen. U kunt als werkgever aan bepaalde bepalingen van het boetebeding zelf schriftelijk invulling geven. In de praktijk zijn werkgevers zich hiervan vaak onvoldoende bewust. In dit artikel wordt daarom kernachtig uiteengezet wat uw mogelijkheden hiertoe zijn. Hierbij wordt uitgegaan van een werknemer die meer verdient dan het minimumloon.

Internetconsultatie wetsvoorstel Wijziging Awb stroomlijning omgevingsrecht

29 januari 2018 09:10 door Chantal van Mil
Dit wetsvoorstel vervangt de huidige coördinatieregeling uit afdeling 3.5 Awb door een nieuwe regeling voor het hele omgevingsrecht. Het wetsvoorstel past ook enkele andere wetten aan met het oog op de invoering van de algemene regeling over nadeelcompensatie in titel 4.5 Awb. Daarnaast wordt voorzien in de mogelijkheid van handhaving van de medewerkingsplicht ex artikel 5:20 Awb.