KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Opheffing geheimhouding gemeenteraad door Wob-verzoeker

24 november 2016 11:03 door Ellen de Jonge
De Afdeling heeft in de tussenuitspraak van 23 november 2016 bepaald dat een verzoek om openbaarmaking van documenten waarvan geheimhouding is opgelegd, tegelijkertijd moet worden opgevat als een verzoek om opheffing van die geheimhouding. De indiener van een Wob-verzoek is zowel belanghebbende bij het besluit op het verzoek om openbaarmaking als bij het besluit op het verzoek om opheffing van de geheimhouding.

Belangrijk arrest Hoge Raad over het ingrijpen in gesloten overeenkomsten

22 november 2016 09:40 door Arnold Gelderman
Wat kan je als afgewezen inschrijver in hoger beroep in kort geding nog bewerkstelligen wanneer je vorderingen in eerste aanleg zijn afgewezen en de aanbestedende dienst vervolgens de overeenkomst heeft gesloten? De Hoge Raad oordeelde recent dat de overeenkomst in dergelijke gevallen slechts aantastbaar is (i) op de gronden vermeld in art. 4.15 lid 1 Aanbestedingswet 2012, (ii) in het geval van wilsgebreken en (iii) in het geval van nietigheid of vernietigbaarheid ingevolge art. 3:40 BW.
Delen op