KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Het muizengaatje krijgt meer en meer vorm

9 augustus 2018 09:24 door Niels Vuik
De lat voor het toekennen van een billijke vergoeding ligt hoog, waardoor er wel gesproken wordt van het ‘muizengaatje’. Voor het bepalen van de hoogte van deze vergoeding bestaan geen wettelijke criteria. Hoe hiermee om te gaan?

Ontslag om bedrijfseconomische redenen: nieuwe Uitvoeringsregels per 1 augustus 2018

3 augustus 2018 11:47 door Niels Vuik
De Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen (hierna: ‘de Uitvoeringsregels’) bevatten een overzicht van de relevante regels bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen. Daarnaast geven de Uitvoeringsregels duidelijkheid over welke gegevens verstrekt moeten worden in een ontslagaanvraag en de wijze waarop het UWV de wettelijke bepalingen over ontslag toepast en beoordeelt. Het behoeft geen betoog dat de Uitvoeringsregels dus belangrijk zijn voor de arbeidsrechtpraktijk.

Bestuurder zorginstelling persoonlijk aansprakelijk

2 augustus 2018 17:55 door Yvonne Nijhuis
Het komt niet vaak voor, maar een enkele keer wordt door de rechter geoordeeld dat de kwaliteit van zorg onder een dermate minimum terecht is gekomen (de veiligheid en kwaliteit van zorg is in gevaar) dat de verantwoordelijke bestuurder(s) van de betreffende zorginstelling daarvoor persoonlijk aansprakelijk wordt(en) gehouden. Zo ook recent door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Deliveroo: tussen werknemer en zzp'er

2 augustus 2018 09:14 door Christian Mutlu
Wat staat er op het menu? Er zijn twee smaken: ofwel een werknemer is vergaand beschermd door een arbeidsovereenkomst (denk aan ontslagbescherming), ofwel een persoon is werkzaam als zzp'er en niet beschermd wat (de opzegging van) zijn overeenkomst en inkomsten betreffen. De kantonrechter Amsterdam koos vorige week voor het laatste en oordeelde dat een Deliveroo-bezorger geen werknemer is. Wat zijn de consequenties van deze uitspraak?

Geen vergunning vereist voor terrasvlonder

27 juli 2018 13:08 door Chantal van Mil
In een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 25 juli 2018 is uitgemaakt dat een terrasvlonder onder de gegeven omstandigheden geen dakconstructie is, zodat voor het aanbrengen van de vlonder geen vergunning is vereist.

Het nieuwe ambtenarenrecht

27 juli 2018 09:37 door Christian Mutlu
Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren een feit. Als gevolg van deze wet zullen veruit de meeste werknemers in de publieke sector onder hetzelfde arbeidsrecht vallen als de werknemers in de marktsector.