KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Due diligence onderzoek en de gevolgen bij schending onderzoekplicht door koper

21 november 2017 13:50 door Christian Huiskes
In het kader van een overnametransactie wordt door de koper vaak een zogenoemd ‘due diligence onderzoek’ (‘DDO’) uitgevoerd. Kort gezegd, tracht de koper zich via een DDO een juist en zo volledig mogelijk beeld te vormen van de waarde van de over te nemen aandelen of activa/passiva (onderneming). Hieronder wordt ingegaan op het belang en de reikwijdte van het DDO en op de vraag welke gevolgen het achterwege laten van een (voldoende) DDO kan hebben aan de zijde van de koper.

Tegen de borst houden van de kaarten komt speciale-sectorbedrijf duur te staan

26 oktober 2017 15:59 door Laurens Vermeulen
In een recente uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant (Rb. Oost-Brabant 20 september 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:4945) heeft de rechter korte metten gemaakt met een speciale-sectorbedrijf dat geen volledige inzage wilde verstrekken in de te sluiten overeenkomst maar wel een beroep deed op de uitzondering in artikel 3.25 Aw 2012 om een opdracht met een waarde van € 320 mil-joen onderhands te gunnen aan een joint venture.

Pensioenplan Rutte III

13 oktober 2017 13:27 door Carl Luijken
Iedere werknemer krijgt straks zijn eigen pensioenpotje. Worden veertigers de dupe van het nieuwe pensioensysteem?