KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Medezeggenschap toegespitst op uw organisatie

20 september 2017 13:35 door Niels Vuik
Het is van groot belang dat u uw medezeggenschapsstructuur goed inricht, aangezien de voortvarendheid en kwaliteit waarmee met name beslissingen binnen uw organisatie kunnen worden genomen en hierdoor het functioneren van uw organisatie veelal afhangt van de kwaliteit van deze structuur

Verwerkingen van persoonsgegevens binnen concerns

22 augustus 2017 12:21 door Tijs Weustenraad
Opereert uw organisatie in concernverband? Worden er tussen de organisaties in het concern persoonsgegevens doorgegeven, uitgewisseld of geraadpleegd? Heeft het concern vestigingen in het buitenland, al dan niet buiten de EU of de EER, waarmee persoonsgegevens worden uitgewisseld? Vrijwel ieder concern verwerkt persoonsgegevens, bijvoorbeeld klant- of personeelsgegevens. Bij deze verwerkingen van persoonsgegevens binnen (internationale) concerns zijn er enkele privacyrechtelijke aandachtspunten.

Appartementsrechten op landgoederen en de NSW

21 augustus 2017 08:33 door Chantal Kolk
Gezamenlijke appartementseigenaren kunnen een landgoed rangschikken onder de NSW. Dit kan anders zijn indien er sprake is van onbedoeld gebruik. Essentieel is een gezamenlijk gebruiksrecht van een deel van het landgoed. In geval van uitsluitend exclusieve gebruiksrechten is rangschikking niet mogelijk. In een dergelijke zaak heeft een appartementseigenaar de Rechtbank Amsterdam gevraagd of een opheffing van de splitsing met terugwerkende kracht kan leiden tot rangschikking.