KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Bescherming privacy van Europese burgers in de VS: wankel of niet?

21 maart 2017 11:52 door Lesley Broos
Het nieuwe dataverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten, het ‘EU-U.S. Privacy Shield’, is sinds 12 juli 2016 een feit. Het doel van dit nieuwe verdrag is de doorgifte van persoonsgegevens van Europese burgers naar de Verenigde Staten (weer) eenvoudiger te maken – maar wordt dat doel in de praktijk ook bereikt?

Bescherming privacy van Europese burgers in de VS: wankel of niet?

21 maart 2017 11:16 door Tijs Weustenraad
Het nieuwe dataverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten, het ‘EU-U.S. Privacy Shield’, is sinds 12 juli 2016 een feit. Het doel van dit nieuwe verdrag is de doorgifte van persoonsgegevens van Europese burgers naar de Verenigde Staten (weer) eenvoudiger te maken – maar wordt dat doel in de praktijk ook bereikt?

Flitskrediet? Beter van niet

17 maart 2017 09:26 door Nelleke Jans
Het is gedaan met de rust in flitskredietland. Uit een recent nieuwsbericht blijkt dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een last onder dwangsom heeft opgelegd aan de bestuurder van een onderneming die vermoedelijk flitskredieten aan consumenten heeft aangeboden. Flitskredieten, ook wel SMS- of minikredieten genoemd, zijn leningen met een looptijd van minder dan drie maanden.

Termijn inwerkingtreding omgevingsvergunning aangepast in Invoeringswet Omgevingswet

16 maart 2017 15:32 door Joyce Scheltens-Fokke
De Eerste Kamer heeft vorig jaar bij de behandeling van de Omgevingswet (Ow) een motie aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen de termijn van inwerkingtreding van omgevingsvergunningen voor onomkeerbare activiteiten te verlengen van twee naar vier weken. In de Invoeringswet Omgevingswet (IOw) wordt hieraan gevolg gegeven. Hierbij is de oorspronkelijke regeling geheel aangepast. Hoe? Dat leest u in deze blog.

Tweede Kamer wenst bestuursverbod bij falend bestuur in de zorg; Goed idee of verkiezingsretoriek?

1 maart 2017 20:38 door Yvonne Nijhuis
Naar aanleiding van een vorig jaar ingediende motie – waarin de Tweede Kamer bij de minister van VWS aandringt op een bestuursverbod voor falende bestuurders in de zorg – heeft de minister de Tweede Kamer bij brief van 13 februari 2017 geantwoord dat het haar overtuiging is, dat er geen aanvullende maatregelen nodig zijn naast de huidige mogelijkheden om in te grijpen. Een meerderheid van de Tweede Kamer denkt daar anders over.