KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Bewijsvergaring in boetezaken: Conclusie staatsraad advocaat-generaal

23 mei 2017 09:17 door Chantal van Mil
Op 12 april jl. is de conclusie van staatsraad advocaat-generaal Keus over het vergaren van bewijs in boetezaken verschenen. Hierbij is aandacht gevraagd voor de waarborgen die zouden moeten gelden bij het afleggen van verklaringen bij de toezichthouder, en hoe moet worden omgegaan met afwijkende verklaringen later in de procedure . Daarnaast is gevraagd te onderzoeken of het bestuursorgaan in een later stadium van de procedure nog bewijs mag verzamelen.

Karteloffensief ACM

22 mei 2017 09:52 door Edwin Schotanus
Vorige week is de ACM een offensief gestart naar kartels. In eerste instantie richtte de ACM zich in het bijzonder op ondernemingen die in de Amsterdamse of de Rotterdamse havens actief zijn. Opvallend daarbij was dat de ACM zich primair richtte tot mij en andere advocaten om hun voorlichtende rol op te pakken. Enkele dagen na deze aankondiging heeft de ACM het offensief uitgebreid naar alle ondernemingen.

Al is de leugen nog zo snel, de AFM achterhaalt ‘m wel

18 mei 2017 12:51 door Diana Gunckel
Alternatieve financiering is in de dagelijkse praktijk van een onderneming steeds meer een realiteit. Bij die alternatieve financieringen speelt de Wet op het financieel toezicht (Wft) een grote rol. Deze wet bevat namelijk een aantal kernbepalingen, die de structuur van een alternatieve financiering richting geeft, of in ieder geval zou moeten geven. De Wft wordt echter vaak over het hoofd gezien, of er wordt (te) gemakkelijk overheen gestapt. En dat is niet zonder consequenties.