KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Netherlands Commercial Court (NCC) uitgesteld

8 december 2016 15:12 door Joost van Ruiven
Helaas is het niet gelukt om de Netherlands Commercial Court (NCC) per 1 januari 2017 te realiseren. Met de NCC wordt bedoeld om een speciale voorziening bij de Rechtbank en het Hof Amsterdam te creëren, waarmee grote handelsconflicten in de Engelse taal worden afgedaan. Het gaat daarbij om zowel nationale conflicten (geschillen tussen Nederlandse handelspartijen) als internationale conflicten (geschillen waarbij tenminste 1 buitenlandse partij betrokken is).

Opheffing geheimhouding gemeenteraad door Wob-verzoeker

24 november 2016 11:03 door Ellen de Jonge
De Afdeling heeft in de tussenuitspraak van 23 november 2016 bepaald dat een verzoek om openbaarmaking van documenten waarvan geheimhouding is opgelegd, tegelijkertijd moet worden opgevat als een verzoek om opheffing van die geheimhouding. De indiener van een Wob-verzoek is zowel belanghebbende bij het besluit op het verzoek om openbaarmaking als bij het besluit op het verzoek om opheffing van de geheimhouding.
Delen op