KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Voldoet u aan de AVG na een ‘no deal Brexit’?

15 februari 2019 14:37 door Tom Pool
Op 12 februari hebben de Europese privacytoezichthouders instructies aangenomen voor de naleving van privacywetgeving in geval van een ‘no deal Brexit’. De Autoriteit Persoonsgegevens publiceerde op haar website een Nederlandse vertaling van deze instructies.

Voldoet u aan de AVG na een ‘no deal Brexit’?

15 februari 2019 14:14 door Ramon Steenbergen
Op 12 februari hebben de Europese privacytoezichthouders instructies aangenomen voor de naleving van privacywetgeving in geval van een ‘no deal Brexit’. De Autoriteit Persoonsgegevens publiceerde op haar website een Nederlandse vertaling van deze instructies.

Update rentederivaten III: herbeoordeling nog niet afgerond

12 februari 2019 10:21 door Nelleke Jans
In eerdere blogs hebben wij aandacht besteed aan de inhoud van het Herstelkader rentederivaten MKB (‘Herstelkader’). Ook hebben wij eerder geschreven over de bij de banken opgelopen vertraging bij de uitvoering van het Herstelkader. In dit blog brengen wij u op de hoogte van de huidige stand van zaken bij de uitvoering van het Herstelkader.

Google moet gegevens arts uit zoekresultaten in verband met beslissing tuchtcollege verwijderen!

18 januari 2019 11:00 door Yvonne Nijhuis
In juli 2018, gepubliceerd op 18 december 2018, deed de rechtbank Amsterdam een zeer interessante, zo niet 'breaking' uitspraak. De rechtbank wees een verzoek van een arts/chirurg (die voorwaardelijk was geschorst door het Centraal Tuchtcollege) tot verwijdering van persoonsgegevens uit de zoekresultaten van zoekmachine Google toe. Het is voor het eerst dat een rechtbank een dergelijk verzoek samenhangend met het tuchtrecht gezondheidszorg toewijst.

Conclusie Staatsraad A-G over gedoogbeslissing: geen besluit

17 januari 2019 11:32 door Chantal van Mil
Op 16 januari 2019 heeft Staatsraad Advocaat-Generaal Widdershoven een conclusie (zaaknummer 201801734/2) uitgebracht over de gedoogbeslissing. Kern van de conclusie is dat een beslissing om wel of niet te gedogen géén besluit is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), maar dat deze onder omstandigheden wél bij de bestuursrechter kan worden aangevochten.