KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Blockchain: u kunt er niet meer omheen

2 maart 2018 10:20 door Nelleke Jans
Op social media, in tijdschriften en op straat verschijnen deze termen met regelmaat: de bitcoin en de blockchain. Wij zijn voornamelijk geïnteresseerd in de blockchain. Blockchain is namelijk de technologie achter de cryptocurrency bitcoin. Maar wat is blockchain nu eigenlijk? In een reeks van blogs brengen wij u op de hoogte van deze technologie, de mogelijkheden die de blockchain biedt aan haar gebruikers en de juridische implicaties die de technologie met zich brengt.

Belegt u ook in cryptomunten? Peildatum is 1 januari voor de aangifte inkomstenbelasting

29 december 2017 13:47 door Nelleke Jans
Volgt u de cryptocurrencygekte ook met nieuwsgierigheid? Of misschien bent u al verder dan dat, en heeft u besloten om de eindejaarsbonus aan een cryptomunt te besteden. De verwachting is immers dat cryptomunten alleen maar meer waard gaan worden. Realiseert u zich dan wel dat de cryptomunt kwalificeert als vermogen (box 3), en dus moet worden aangegeven bij de Belastingdienst!

Due diligence onderzoek en de gevolgen bij schending onderzoekplicht door koper

21 november 2017 13:50 door Christian Huiskes
In het kader van een overnametransactie wordt door de koper vaak een zogenoemd ‘due diligence onderzoek’ (‘DDO’) uitgevoerd. Kort gezegd, tracht de koper zich via een DDO een juist en zo volledig mogelijk beeld te vormen van de waarde van de over te nemen aandelen of activa/passiva (onderneming). Hieronder wordt ingegaan op het belang en de reikwijdte van het DDO en op de vraag welke gevolgen het achterwege laten van een (voldoende) DDO kan hebben aan de zijde van de koper.

Curator: scherprechter tegen wil en dank

24 juli 2017 09:54 door Mirte Beker
Met de inwerkingtreding van de Wet versterking positie curator, per 1 juli 2017, zijn diverse maatschappelijke belangen voor de curator een grotere rol gaan spelen. Wat gebeurt er nu als er voldoende middelen in de boedel beschikbaar zijn om alle schuldeisers te voldoen, terwijl er tevens sprake lijkt te zijn van onbehoorlijk bestuur? Wegen de maatschappelijke belangen in dat geval zwaarder en dient er alsnog een onderzoek naar de oorzaken van het faillissement plaats te vinden?