KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Google moet gegevens arts uit zoekresultaten in verband met beslissing tuchtcollege verwijderen!

18 januari 2019 11:00 door Yvonne Nijhuis
In juli 2018, gepubliceerd op 18 december 2018, deed de rechtbank Amsterdam een zeer interessante, zo niet 'breaking' uitspraak. De rechtbank wees een verzoek van een arts/chirurg (die voorwaardelijk was geschorst door het Centraal Tuchtcollege) tot verwijdering van persoonsgegevens uit de zoekresultaten van zoekmachine Google toe. Het is voor het eerst dat een rechtbank een dergelijk verzoek samenhangend met het tuchtrecht gezondheidszorg toewijst.

Conclusie Staatsraad A-G over gedoogbeslissing: geen besluit

17 januari 2019 11:32 door Chantal van Mil
Op 16 januari 2019 heeft Staatsraad Advocaat-Generaal Widdershoven een conclusie (zaaknummer 201801734/2) uitgebracht over de gedoogbeslissing. Kern van de conclusie is dat een beslissing om wel of niet te gedogen géén besluit is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), maar dat deze onder omstandigheden wél bij de bestuursrechter kan worden aangevochten.

Aansprakelijkheid bij sport- en spel situaties

14 januari 2019 09:12 door Christian Mutlu
Tijdens een voetbalwedstrijd zet een speler een vliegende tackel in. Voor deze actie krijgt hij een rode kaart en de wedstrijd wordt gestaakt. Een speler van het andere team heeft namelijk een dubbele beenbreuk opgelopen en een ambulance moet eraan te pas komen. Is de voetballer die op het veld de tackel inzette aansprakelijk voor de geleden schade?

Van Wob naar Woo: wijzigingen januari 2019

11 januari 2019 12:36 door Chantal van Mil
Op 2 januari 2019 is een voorstel tot wijziging van de Wet open overheid (Woo) aan de Tweede Kamer aangeboden. Bij brief van 2 januari 2019 informeert de minister het kabinet over de uitkomsten van het overleg dat heeft plaatsgevonden met de initiatiefnemers van het wetsvoorstel voor de Woo, met als doel te bezien hoe de verruiming van openheid gestalte kan krijgen zonder hoge kosten voor de organisatie en uitvoering.

De bouwrechter gaat van start!

9 januari 2019 15:20 door Laurens Vermeulen
Vanaf 1 januari 2019 is de rechtbank Noord-Holland een pilot gestart met een nieuw soort rechter: de bouwrechter. Deze rechter richt zich specifiek op bouwgeschillen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers met als doel patstellingen in het bouwproces te voorkomen of te doorbreken. In deze bijdrage zal kort ingegaan worden op de vraag wanneer de bouwrechter ingeschakeld kan worden, hoe de procedure verloopt en wat de kosten zijn.

Bouwbesluit 2012: rechtens verkregen niveau

8 januari 2019 10:06 door Chantal van Mil
In een uitspraak van 19 december 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:4156) gaat de Afdeling in op het rechtens verkregen niveau zoals bedoeld in artikel 1.1 lid 1 van het Bouwbesluit 2012 met betrekking tot een toegangsdeur van een appartementencomplex.