KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Voorkeursrecht gevestigd vanwege tegengaan speculatie en behoud regie transformatie bedrijventerrein

24 juli 2018 11:50 door Chantal van Mil
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend heeft op grond van artikel 6 lid 1 Wvg gronden voor drie maanden voorlopig aangewezen als gronden waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten (‘Wvg’) van toepassing is en aldus een voorlopig voorkeursrecht gevestigd. De raad heeft vervolgens de gronden voor de duur van drie jaar aangewezen en een voorkeursrecht gevestigd.

Let op risico dat samenstel overeenkomsten als hoevepacht kwalificeert

15 juni 2018 12:34 door Chantal van Mil
In een uitspraak van de Hoge Raad van 8 juni 2018 is een samenstel van overeenkomsten met verschillende partijen aangemerkt als hoevepacht. Het ging om gronden ten dienste van een landbouwbedrijf met bedrijfsgebouwen, als één geheel te exploiteren. Ook al was sprake van twee pachters en overeenkomsten, op het complex zijn de bepalingen voor hoevepacht van toepassing.

Hof: redelijke belangenafweging valt uit in voordeel verpachter

4 juni 2018 10:50 door Chantal van Mil
In een arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden wordt geoordeeld dat de redelijke afweging van de belangen van de verpachters bij beëindiging van de overeenkomst tegen die van de pachter bij verlenging van de overeenkomst, in het voordeel van de verpachters uitvalt. Hierbij speelt onder meer een getekende afstandsverklaring en mogelijke indeplaatsstelling een rol.

Bestuurlijke waarschuwing als onderdeel van een wettelijk sanctieregime is een besluit

16 mei 2018 09:12 door Chantal van Mil
De waarschuwing die de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2014 heeft gegeven aan een bedrijf uit Hengelo (Gelderland) vanwege het overtreden van het Arbeidsomstandighedenbesluit is een besluit. Dit kan worden aangevochten bij de bestuursrechter, zo blijkt uit een uitspraak van de grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 2 mei 2018.